14600000 جعبه با یک شیفت در 100 روز توسط TP-CR-0920-4SD

August 15, 2022
آخرین اخبار شرکت 14600000 جعبه با یک شیفت در 100 روز توسط TP-CR-0920-4SD
تولید مداوم با سرعت بالا یکی از جنبه های اصلی برای اثبات این موضوع است که این دستگاه در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و عملکرد خوبی دارد، امروز ما مشتری خود را در استان گوانگشی به اشتراک می گذاریم که یک دستگاه TP-CR-0920-4SD را در اوایل ماه می نصب کرد. که به ویژه برای تولید جعبه های موز استفاده می شود، تا کنون بیش از 14600000 جعبه در یک شیفت در 100 روز پس از نصب تولید شده است.